1. Fonetyka i ortografia

1.1 Alfabet i wymowa
1.2 Akcenty
1.3 Liaison, elizja i enchaînement
1.4 Ortografia

2.1 Czasy teraźniejsze

2.1.1 Présent de l’indicatif
2.1.2 Présent du subjonctif
2.1.3 Présent de l’impératif
2.1.4 Présent du conditionnel

2.2 Czasy przeszłe

2.2.1 Passé composé
2.2.2 Passé simple
2.2.3 Plus-que-parfait
2.2.4 Passé récent
2.2.5 Passé antérieur
2.2.6 Imparfait de l’indicatif
2.2.7 Imparfait du subjonctif
2.2.8 Imparfait czy Passé composé

2.3 Czasy przyszłe

2.3.1 Futur simple
2.3.2 Futur antérieur
2.3.3 Futur proche

3. Czasowniki

3.1 Czasowniki regularne
3.1.1 Pierwsza koniugacja (-er)
3.1.2 Odmiana czasowników (-ir)
3.1.3 Odmiana czasowników (-tir -mir -vir)
3.1.4 Odmiana czasowników (wszystkie -ir)
3.1.5 Odmiana czasowników (-dre)
3.1.6 Odmiana czasowników (-ttre)
3.1.7 Odmiana czasowników (-indre)
3.1.8 Odmiana czasowników (-aitre)
3.1.9 Odmiana czasowników (-oir)
3.2 Czasowniki nieregularne
3.3 Czasowniki wszystkie
3.4 Czasowniki i układ zwrotny
3.5 Czasowniki modalne
3.6 Czasowniki ułomne
3.7 Czasowniki i ich przyimki
3.8 Infinitif
3.9 Przyimki ściągnięte / rodzajniki
3.10 Participe présent, passé et composé

4. Rzeczownik i rodzajniki

4.1 Rodzajnik nieokreślony
4.2 Rodzajnik określony
4.3 Rodzajnik cząstkowy
4.4 Rodzajnik : wybór
4.5 Rzeczowniki męskie i żeńskie (tworzenie żeńskiego)
4.6 Liczba mnoga rzeczowników
4.7 Liczba mnoga rzeczowników złożonych

5. Zaimki

5.1 Zaimki osobowe
5.2 Zaimki dzierżawcze
5.3 Zaimki wskazujące
5.4 Zaimki względne
5.5 Zaimki pytające
5.6 Zaimki nieokreślone
5.7 Zaimki COD
5.8 Zaimki COI
5.9 Zaimek COD i COI : wybór
5.10 Zaimek y
5.11 Zaimek en
5.12 Zaimki dopełnienia (wszystkie)
5.13 Zaimki mocne / toniczne / akcentowane / niesamodzielne
5.14 Zaimki nieokreślone
5.15 Zaimki pytające

6. Przymiotniki

6.1 Przymiotniki określające
6.2 Przymiotniki dzierżawcze
6.3 Przymiotniki wskazujące
6.4 Stopniowanie przymiotników
6.5 Pozycja przymiotników

7. Przysłówki

7.1 Przysłówki czasu
7.2 Przysłówki miejsca
7.3 Przysłówki ilości
7.4 Przysłówki sposobu
7.5 Stopniowanie przysłówków
7.6 Pozycja przysłówków

8. Przyimki

8.1 Przyimki miejsca
8.2 Przyimki czasu
8.3 Przyimki przyczyny
8.4 Przyimki celu
8.5 Przyimki środka i narzędzia
8.6 Przyimki ściągnięte

9. Zdania

9.1 Zdania twierdzące
9.2 Zdania przeczące
9.3 Zdania pytające
9.4 Zdania warunkowe
9.5 Zdania złożone
9.6 Zdania bezosobowe
9.7 Zdania rozkazujące
9.8 Zdania doradzające
9.9 Zdania w mowie zależnej
9.10 Zdania w mowie zależnej z przesunięciem czasu

10. Spójniki (konektory logiczne)

10.1 Konektory dodawania
10.2 Konektory alternatywy
10.3 Konektory celu
10.4 Konektory przyczyny
10.5 Konektory powrównania
10.6 Konektory przeciwstawności
10.7 Konektory konkluzji
10.8 Konektory warunku
10.9 Konektory konsekwencji
10.10 Konektory klasyfikujące
10.11 Konektory wyjaśniające
10.12 Konektory łączące
10.13 Konektory ograniczające
10.14 Konektory czasu

11. Stylistyka i składnia

11.1 Kolejność słów w zdaniu
11.2 Wyrażenia idiomatyczne
11.3 Wyrażenia potoczne i slang
11.4 Wyrażenia formalne i nieformalne
11.5 Rejestr języka

12. Liczby i liczenie

12.1 Liczebniki główne
12.2 Liczebniki porządkowe
12.3 Urzeczownikowienie liczb
12.4 Daty i godziny

13. Pytania i negacje

13.1 Formy przeczenia
13.2 Pytania zamknięte
13.3 Pytania z otwarte
13.4 Pytania z est-ce que
13.5 Pytania z inwersją

14. Przydawki

14.1 Przydawka określająca
14.2 Przydawka wyłączająca

15. Okoliczniki

15.1 Okoliczniki miejsca
15.2 Okoliczniki czasu
15.3 Okoliczniki sposobu
15.4 Okoliczniki celu
15.5 Okoliczniki przyczyny