Ćwiczenia z działu „fonetyka i ortografia”.

1.4.1 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.2 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.3 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.4 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.5 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.6 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.7 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.8 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.9 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.10 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.11 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.12 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.13 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.14 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.15 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.16 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.17 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.18 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.19 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.20 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.21 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.22 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.
1.4.23 Sprawdzenie znajomości rzeczowników i ich ortografii w języku francuskim.