Ćwiczenia z działu „Rzeczownik i rodzajniki”.

4.7.1 Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku francuskim.
4.7.2 Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku francuskim.
4.7.3 Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku francuskim.
4.7.4 Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku francuskim.
4.7.5 Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku francuskim.