Ćwiczenia z działu „Przymiotniki”.

6.4.1 Sprawdzenie umiejętności stopniowania przymiotników wskazujących w języku francuskim.
6.4.2 Sprawdzenie umiejętności stopniowania przymiotników wskazujących w języku francuskim.
6.4.3 Sprawdzenie umiejętności stopniowania przymiotników wskazujących w języku francuskim.
6.4.4 Sprawdzenie umiejętności stopniowania przymiotników wskazujących w języku francuskim.
6.4.5 Sprawdzenie umiejętności stopniowania przymiotników wskazujących w języku francuskim.