Ćwiczenia z działu „Przysłówki”.

7.3.1 Sprawdzenie umiejętności poprawnego wybrania przysłówka ilości w języku francuskim.
7.3.2 Sprawdzenie umiejętności poprawnego wybrania przysłówka ilości w języku francuskim.
7.3.3 Sprawdzenie umiejętności poprawnego wybrania przysłówka ilości w języku francuskim.
7.3.4 Sprawdzenie umiejętności poprawnego wybrania przysłówka ilości w języku francuskim.
7.3.5 Sprawdzenie umiejętności poprawnego wybrania przysłówka ilości w języku francuskim.