Ćwiczenia z działu „Czasowniki”.

Czasowniki kończące się na -tir -mir -vir mają swoją własną linię odmiany. Należą do nich między innymi czasowniki consentir, démentir, départir, mentir, partir, pressentir, repartir, ressentir, ressortir, sentir, sortir, dormir, endormir, rendormir, desservir, resservir, servir.

3.1.3.1 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników -tir -mir -vir w czasie présent.
3.1.3.2 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników -tir -mir -vir w czasie présent.
3.1.3.3 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników -tir -mir -vir w czasie présent.
3.1.3.4 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników -tir -mir -vir w czasie présent.
3.1.3.5 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników -tir -mir -vir w czasie présent.