Ćwiczenia z działu „Przymiotniki”.

6.2.1 Sprawdzenie umiejętności doboru przymiotników dzierżawczych w języku francuskim.
6.2.2 Sprawdzenie umiejętności doboru przymiotników dzierżawczych w języku francuskim.
6.2.3 Sprawdzenie umiejętności doboru przymiotników dzierżawczych w języku francuskim.
6.2.4 Sprawdzenie umiejętności doboru przymiotników dzierżawczych w języku francuskim.
6.2.5 Sprawdzenie umiejętności doboru przymiotników dzierżawczych w języku francuskim.