Ćwiczenia z działu „Spójniki (konektory logiczne)”.

10.11.1 Sprawdzenie umiejętności poprawnego użycia spójnika wyjaśniającego w języku francuskim.
10.11.2 Sprawdzenie umiejętności poprawnego użycia spójnika wyjaśniającego w języku francuskim.
10.11.3 Sprawdzenie umiejętności poprawnego użycia spójnika wyjaśniającego w języku francuskim.
10.11.4 Sprawdzenie umiejętności poprawnego użycia spójnika wyjaśniającego w języku francuskim.
10.11.5 Sprawdzenie umiejętności poprawnego użycia spójnika wyjaśniającego w języku francuskim.