Przyimki ściągnięte o których milczą podręczniki

Podczas nauki francuskiego na pewnym etapie pada hasło : przyimki ściągnięte. Cztery tajemnicze słówka : au, aux, de, des. Ale to nie wszystkie…

Poniżej możemy zobaczyć pełną listę :

Przyimki ściągnięte
Pełna lista przyimków ściągniętych

Okazuje się, że sytuacji, gdy zamiast przyimka i rodzajnika jest tylko jeden element jest nie 4, ale 8. Albowiem gdy przyimek de spotka rodzajnik des, du, de la lub de l’ na placu boju zostaje samo de. Jest to wprowadzone oczywiście ze względów fonetycznych, aby uniknąć tego, by język brzmiał jak jąkanie się.

Przykłady :

L’école de des langues. [de + des]

J’ai besoin de du temps. [de + du]

Il boit un peu de de la bière. [de + de la]

Ale za to podobne zdanie, tylko z rodzajnikiem określonym, będzie wyglądało tak :

Il a bu beaucoup de la bière que nous avons achetée. [de + la]

Reasumując : przyimki ściągnięte są konieczne do poprawnego używania języka francuskiego, a poznanie jak przyimki à i de zachowują się w obecności KAŻDEGO z rodzajników bardzo rozjaśnia wiele kwestii w których pozornie rodzajnik miałby znikać (np. wyrażenia ilościowe).