8.6.1 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.2 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.3 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.4 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.5 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.6 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.7 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.8 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.9 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.10 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.11 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.12 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.13 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.14 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.15 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.16 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.17 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.18 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.19 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.20 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.21 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.22 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.23 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.24 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.25 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.26 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.27 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.28 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.29 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.
8.6.30 Sprawdzenie umiejętności wybrania przyimka ściągniętego.