Ćwiczenia z działu „Pytania i negacje”.

13.4.1 Sprawdzenie umiejętności tworzenia pytań z „est-ce que” w języku francuskim.
13.4.2 Sprawdzenie umiejętności tworzenia pytań z „est-ce que” w języku francuskim.
13.4.3 Sprawdzenie umiejętności tworzenia pytań z „est-ce que” w języku francuskim.
13.4.4 Sprawdzenie umiejętności tworzenia pytań z „est-ce que” w języku francuskim.
13.4.5 Sprawdzenie umiejętności tworzenia pytań z „est-ce que” w języku francuskim.