Ćwiczenia z działu „Czasowniki”.

3.1.2.1 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór „choisir” w czasie présent.
3.1.2.2 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór „choisir” w czasie présent.
3.1.2.3 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór „choisir” w czasie présent.
3.1.2.4 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór „choisir” w czasie présent.
3.1.2.5 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór „choisir” w czasie présent.