Czasownik aimer jest czasownikiem kończącym się na -er, przez co z góry należy zaliczyć go do czasowników z 1szej grupy, a więc regularnych. Współpracuje z w sposób bezpośredni z rzeczownikami i czasownikami, a dość charakterystyczną cechą jest częste występowanie rodzajników określonych, uwarunkowane podpinaniem kategorii obiektów, a nie konkretnych obiektów. W przypadku ludzi rozumiane jako „kochać”. w przypadku obiektów nieożywionych jako „lubieć”.

Odmiana aimer
  • Avoir pour quelqu’un, quelque chose de l’affection, de la tendresse, de l’amitié ou de la passion : Aimer ses amis, son pays.
  • Être amoureux, éprouver de l’amour pour quelqu’un : Il a aimé sans être payé de retour.
  • En parlant d’un animal, avoir de l’attachement pour quelqu’un : Le chien aime son maître.
  • Avoir du goût pour quelque chose, trouver du plaisir à faire quelque chose : Aimer le café, la lecture. J’aime (à) écouter de la musique.
  • En parlant d’une plante, d’un animal, se trouver bien de quelque chose : Les chats aiment qu’on les caresse.

  • Aimer à croire, à penser, vouloir espérer.
  • Aimer mieux, préférer.
  • Aimer mieux, aimer autant quelque chose, choisir cela de préférence à toute autre solution.