Odmiana czasowników (-ir)

#gramatyka #czasownik #czasy #tryby

3.1.2.3 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór "choisir" w czasie présent.

Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie, używając czasu présent:
1.
Tu (réussir) ton projet.
2.
Ils (finir) le travail.
3.
Je (obéir) à la loi.
4.
Vous (réunir) les informations.
5.
Elle (réagir) fortement.
6.
Nous (rougir) de honte.
7.
Tu (nourrir) les oiseaux.
8.
Ils (envahir) le terrain.
9.
Je (maigrir) après le régime.
10.
Vous (bâtir) une famille.

Mam nadzieję, że ćwiczenia były pomocne i zapraszam do czytania pozostałych moich materiałów przybliżających tajniki języka francuskiego. W razie potrzeby bardziej regularnej i ustrukturyzowanej pomocy, zapraszam na moje lekcje indywidualne.