Odmiana czasowników (-ir)

#gramatyka #czasownik #czasy #tryby

3.1.2.5 Sprawdzenie umiejętności odmiany czasowników na wzór "choisir" w czasie présent.

Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie, używając czasu présent:
1.
Je (nourrir) mes poissons.
2.
Vous (envahir) le marché.
3.
Il (maigrir) de jour en jour.
4.
Nous (bâtir) notre avenir.
5.
Tu (agir) en leader.
6.
Ils (réfléchir) avant d'agir.
7.
Je (choisir) une nouvelle voiture.
8.
Vous (grandir) dans une grande famille.
9.
Elle (réussir) en affaires.
10.
Nous (finir) la course.

Mam nadzieję, że ćwiczenia były pomocne i zapraszam do czytania pozostałych moich materiałów przybliżających tajniki języka francuskiego. W razie potrzeby bardziej regularnej i ustrukturyzowanej pomocy, zapraszam na moje lekcje indywidualne.