Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik voir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to widzieć ponownie. Czasownik voir jest 5. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik voir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika voir jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników -OIR (oir -> u).

Czasownik voir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika voir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika voir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je voisj’ ai vu
tu voistu as vu
il / elle / on voitil / elle / on a vu
nous voyonsnous avons vu
vous voyezvous avez vu
ils / elles voientils / elles ont vu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je voyaisj’ avais vu
tu voyaistu avais vu
il / elle / on voyaitil / elle / on avait vu
nous voyionsnous avions vu
vous voyiezvous aviez vu
ils / elles voyaientils / elles avaient vu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je verraij’ aurai vu
tu verrastu auras vu
il / elle / on verrail / elle / on aura vu
nous verronsnous aurons vu
vous verrezvous aurez vu
ils / elles verrontils / elles auront vu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je visj’ eus vu
tu vistu eus vu
il / elle / on vitil / elle / on eut vu
nous vîmesnous eûmes vu
vous vîtesvous eûtes vu
ils / elles virentils / elles eurent vu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je verraisj’ aurais vu
tu verraistu aurais vu
il / elle / on verraitil / elle / on aurait vu
nous verrionsnous aurions vu
vous verriezvous auriez vu
ils / elles verraientils / elles auraient vu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je voieque j’ aie vu
que tu voiesque tu aies vu
qu’il / elle / on voiequ’il / elle / on ait vu
que nous voyionsque nous ayons vu
que vous voyiezque vous ayez vu
qu’ils / elles voientqu’ils / elles aient vu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
voisaie vu
voyonsayons vu
voyonsayez vu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
voiravoir vu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
vuvoyantayant vu
vuevoyante
vusvoyants
vuesvoyantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en voyanten ayant vu

Pytania z inwersją

VOIR w pytaniach z inwersją w présent
vois-je
vois-tu
voit-il
voit-elle
voit-on
voyons-nous
voyons-vous
voient-ils
voient-elles

Inne informacje n/t czasownika VOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr