Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik trouver jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako znajdować. Czasownik trouver jest 15. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik trouver korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika trouver jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik torpiller odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika trouver w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika trouver w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je trouvej' ai trouvé
tu trouvestu as trouvé
il / elle / on trouveil / elle / on a trouvé
nous trouvonsnous avons trouvé
vous trouvezvous avez trouvé
ils / elles trouventils / elles ont trouvé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je trouvaisj' avais trouvé
tu trouvaistu avais trouvé
il / elle / on trouvaitil / elle / on avait trouvé
nous trouvionsnous avions trouvé
vous trouviezvous aviez trouvé
ils / elles trouvaientils / elles avaient trouvé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je trouveraij' aurai trouvé
tu trouverastu auras trouvé
il / elle / on trouverail / elle / on aura trouvé
nous trouveronsnous aurons trouvé
vous trouverezvous aurez trouvé
ils / elles trouverontils / elles auront trouvé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je trouvaij' eus trouvé
tu trouvastu eus trouvé
il / elle / on trouvail / elle / on eut trouvé
nous trouvâmesnous eûmes trouvé
vous trouvâtesvous eûtes trouvé
ils / elles trouvèrentils / elles eurent trouvé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je trouveraisj' aurais trouvé
tu trouveraistu aurais trouvé
il / elle / on trouveraitil / elle / on aurait trouvé
nous trouverionsnous aurions trouvé
vous trouveriezvous auriez trouvé
ils / elles trouverontils / elles auraient trouvé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je trouveque j' aie trouvé
que tu trouvesque tu aies trouvé
qu’il / elle / on trouvequ’il / elle / on ait trouvé
que nous trouvionsque nous ayons trouvé
que vous trouviezque vous ayez trouvé
qu’ils / elles trouventqu’ils / elles aient trouvé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
trouveaie trouvé
trouvonsayons trouvé
trouvezayez trouvé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
trouveravoir trouvé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
trouvétrouvantayant trouvé
trouvéetrouvante
trouvéstrouvants
trouvéestrouvantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en trouvanten ayant trouvé

Pytania z inwersją

TROUVER w pytaniach z inwersją w présent
trouve-je
trouves-tu
trouve-t-il
trouve-t-elle
trouve-t-on
trouvons-nous
trouvez-vous
trouvent-ils
trouvent-elles

Inne informacje n/t czasownika TROUVER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr