Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik travailler jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako pracować. Czasownik travailler jest 79. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik travailler korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika travailler jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik texturer odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika travailler w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika travailler w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je travaillej’ ai travaillé
tu travaillestu as travaillé
il / elle / on travailleil / elle / on a travaillé
nous travaillonsnous avons travaillé
vous travaillezvous avez travaillé
ils / elles travaillentils / elles ont travaillé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je travaillaisj’ avais travaillé
tu travaillaistu avais travaillé
il / elle / on travaillaitil / elle / on avait travaillé
nous travaillionsnous avions travaillé
vous travailliezvous aviez travaillé
ils / elles travaillaientils / elles avaient travaillé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je travailleraij’ aurai travaillé
tu travaillerastu auras travaillé
il / elle / on travaillerail / elle / on aura travaillé
nous travailleronsnous aurons travaillé
vous travaillerezvous aurez travaillé
ils / elles travaillerontils / elles auront travaillé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je travaillaij’ eus travaillé
tu travaillastu eus travaillé
il / elle / on travaillail / elle / on eut travaillé
nous travaillâmesnous eûmes travaillé
vous travaillâtesvous eûtes travaillé
ils / elles travaillèrentils / elles eurent travaillé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je travailleraisj’ aurais travaillé
tu travailleraistu aurais travaillé
il / elle / on travailleraitil / elle / on aurait travaillé
nous travaillerionsnous aurions travaillé
vous travailleriezvous auriez travaillé
ils / elles travaillerontils / elles auraient travaillé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je travailleque j’ aie travaillé
que tu travaillesque tu aies travaillé
qu’il / elle / on travaillequ’il / elle / on ait travaillé
que nous travaillionsque nous ayons travaillé
que vous travailliezque vous ayez travaillé
qu’ils / elles travaillentqu’ils / elles aient travaillé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
travailleaie travaillé
travaillonsayons travaillé
travaillezayez travaillé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
travailleravoir travaillé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
travaillétravaillantayant travaillé
travailléetravaillante
travailléstravaillants
travailléestravaillantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en travaillanten ayant travaillé

Pytania z inwersją

TRAVAILLER w pytaniach z inwersją w présent
travaille-je
travailles-tu
travaille-t-il
travaille-t-elle
travaille-t-on
travaillons-nous
travaillez-vous
travaillent-ils
travaillent-elles

Inne informacje n/t czasownika TRAVAILLER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr