Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik souvenir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale według klasycznego podziału jego odmiana jest nieregularna. Według podziału szczegółowego należy do odmiany typowej dla czasowników z końcówkami -ENIR (bazujących na VENIR lub TENIR). Po polsku jest rozumiany najczęściej jako pamiętać. Czasownik souvenir jest 29. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik souvenir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Czasownik souvenir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna według klasycznego podziału (na 3 grupy). Końcówka charakteryzuje się przejściem z bezokolicznika -enir do participe -enu.

Czasownik souvenir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika souvenir w czasie passé simple odbywa się nieregularnie. Odmiana czasownika souvenir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je souviensj’ ai souvenu
tu souvienstu as souvenu
il / elle / on souvientil / elle / on a souvenu
nous souvenonsnous avons souvenu
vous souvenezvous avez souvenu
ils / elles souviennentils / elles ont souvenu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je souvenaisj’ avais souvenu
tu souvenaistu avais souvenu
il / elle / on souvenaitil / elle / on avait souvenu
nous souvenionsnous avions souvenu
vous souveniezvous aviez souvenu
ils / elles souvenaientils / elles avaient souvenu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je souviendraij’ aurai souvenu
tu souviendrastu auras souvenu
il / elle / on souviendrail / elle / on aura souvenu
nous souviendronsnous aurons souvenu
vous souviendrezvous aurez souvenu
ils / elles souviendrontils / elles auront souvenu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je souvinsj’ eus souvenu
tu souvinstu eus souvenu
il / elle / on souvintil / elle / on eut souvenu
nous souvînmesnous eûmes souvenu
vous souvîntesvous eûtes souvenu
ils / elles souvinrentils / elles eurent souvenu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je souviendraisj’ aurais souvenu
tu souviendraistu aurais souvenu
il / elle / on souviendraitil / elle / on aurait souvenu
nous souviendrionsnous aurions souvenu
vous souviendriezvous auriez souvenu
ils / elles souviendraientils / elles auraient souvenu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je souvienneque j’ aie souvenu
que tu souviennesque tu aies souvenu
qu’il / elle / on souviennequ’il / elle / on ait souvenu
que nous souvenionsque nous ayons souvenu
que vous souveniezque vous ayez souvenu
qu’ils / elles souviennentqu’ils / elles aient souvenu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
souviensaie souvenu
souvenonsayons souvenu
souvenezayez souvenu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
souveniravoir souvenu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
souvenusouvenantayant souvenu
souvenuesouvenante
souvenussouvenants
souvenuessouvenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en souvenanten ayant souvenu

Pytania z inwersją

SOUVENIR w pytaniach z inwersją w présent
souviens-je
souviens-tu
souvient-il
souvient-elle
souvient-on
souvenons-nous
souvenez-vous
souviennent-ils
souviennent-elles

Inne informacje n/t czasownika SOUVENIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr