Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik soumettre jest czasownikiem z trzeciej grupy odmiany (końcówka -RE) a według szczegółowego podziału zalicza się do odmiany wspólnej dla czasowników z końcówką -TTRE. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to uczynić poddanym. Czasownik soumettre został sklasyfikowany na miejscu 343 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik soumettre korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika soubattre jest tworzone całkowicie nieregularnie (zarówno rdzeń jak i końcówka).

Czasownik soumettre odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Czasownik soumettre jest w czasie passé simple nieregularny. Jego odmiana ma końcówki z odmiany dla grupy 2, ale rdzeń jest skrócony. Odmiana czasownika soumettre w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je soumetsj’ ai soumis
tu soumetstu as soumis
il / elle / on soumetil / elle / on a soumis
nous soumettonsnous avons soumis
vous soumettezvous avez soumis
ils / elles soumettentils / elles ont soumis
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je soumettaisj’ avais soumis
tu soumettaistu avais soumis
il / elle / on soumettaitil / elle / on avait soumis
nous soumettionsnous avions soumis
vous soumettiezvous aviez soumis
ils / elles soumettaientils / elles avaient soumis
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je soumettraij’ aurai soumis
tu soumettrastu auras soumis
il / elle / on soumettrail / elle / on aura soumis
nous soumettronsnous aurons soumis
vous soumettrezvous aurez soumis
ils / elles soumettrontils / elles auront soumis
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je soumisj’ eus soumis
tu soumistu eus soumis
il / elle / on soumitil / elle / on eut soumis
nous soumîmesnous eûmes soumis
vous soumîtesvous eûtes soumis
ils / elles soumirentils / elles eurent soumis

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je soumettraisj’ aurais soumis
tu soumettraistu aurais soumis
il / elle / on soumettraitil / elle / on aurait soumis
nous soumettrionsnous aurions soumis
vous soumettriezvous auriez soumis
ils / elles soumettraientils / elles auraient soumis

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je soumetteque j’ aie soumis
que tu soumettesque tu aies soumis
qu’il / elle / on soumettequ’il / elle / on ait soumis
que nous soumettionsque nous ayons soumis
que vous soumettiezque vous ayez soumis
qu’ils / elles soumettentqu’ils / elles aient soumis

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
soumetsaie soumis
soumettonsayons soumis
soumettezayez soumis

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
soumettreavoir soumis

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
soumissoumettantayant soumis
soumisesoumettante
soumisssoumettants
soumisessoumettantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en soumettanten ayant soumis

Pytania z inwersją

SOUMETTRE w pytaniach z inwersją w présent
soumets-je
soumets-tu
soumet-il
soumet-elle
soumet-on
soumettons-nous
soumettez-vous
soumettent-ils
soumettent-elles

Inne informacje n/t czasownika SOUMETTRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr