Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik rester jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako zostać. Czasownik rester jest 38. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik régénérer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego être. Participe passé od czasownika rester jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik rendetter odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika rester w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika rester w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je restej’ ai resté
tu restestu as resté
il / elle / on resteil / elle / on a resté
nous restonsnous avons resté
vous restezvous avez resté
ils / elles restentils / elles ont resté
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je restaisj’ étais resté
tu restaistu étais resté
il / elle / on restaitil / elle / on était resté
nous restionsnous étions resté
vous restiezvous étiez resté
ils / elles restaientils / elles étaient resté
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je resteraij’ serai resté
tu resterastu seras resté
il / elle / on resterail / elle / on sera resté
nous resteronsnous serons resté
vous resterezvous serez resté
ils / elles resterontils / elles seront resté
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je restaij’ fus resté
tu restastu fus resté
il / elle / on restail / elle / on fut resté
nous restâmesnous fûmes resté
vous restâtesvous fûtes resté
ils / elles restèrentils / elles furent resté

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je resteraisj’ serais resté
tu resteraistu serais resté
il / elle / on resteraitil / elle / on serait resté
nous resterionsnous serions resté
vous resteriezvous seriez resté
ils / elles resterontils / elles seraient resté

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je resteque j’ soie resté
que tu restesque tu soies resté
qu’il / elle / on restequ’il / elle / on soit resté
que nous restionsque nous soyons resté
que vous restiezque vous soyez resté
qu’ils / elles restentqu’ils / elles soient resté

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
restesoie resté
restonssoyons resté
restezsoyez resté

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
resterêtre resté

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
restérestantétant resté
restéerestante
restésrestants
restéesrestantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en restanten étant resté

Pytania z inwersją

RESTER w pytaniach z inwersją w présent
reste-je
restes-tu
reste-t-il
reste-t-elle
reste-t-on
restons-nous
restez-vous
restent-ils
restent-elles

Inne informacje n/t czasownika RESTER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr