Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik rencontrer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako spotykać. Czasownik rencontrer jest 148. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik rencontrer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika rencontrer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik regeler odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika rencontrer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika rencontrer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je rencontrej' ai rencontré
tu rencontrestu as rencontré
il / elle / on rencontreil / elle / on a rencontré
nous rencontronsnous avons rencontré
vous rencontrezvous avez rencontré
ils / elles rencontrentils / elles ont rencontré
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je rencontraisj' avais rencontré
tu rencontraistu avais rencontré
il / elle / on rencontraitil / elle / on avait rencontré
nous rencontrionsnous avions rencontré
vous rencontriezvous aviez rencontré
ils / elles rencontraientils / elles avaient rencontré
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je rencontreraij' aurai rencontré
tu rencontrerastu auras rencontré
il / elle / on rencontrerail / elle / on aura rencontré
nous rencontreronsnous aurons rencontré
vous rencontrerezvous aurez rencontré
ils / elles rencontrerontils / elles auront rencontré
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je rencontraij' eus rencontré
tu rencontrastu eus rencontré
il / elle / on rencontrail / elle / on eut rencontré
nous rencontrâmesnous eûmes rencontré
vous rencontrâtesvous eûtes rencontré
ils / elles rencontrèrentils / elles eurent rencontré

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je rencontreraisj' aurais rencontré
tu rencontreraistu aurais rencontré
il / elle / on rencontreraitil / elle / on aurait rencontré
nous rencontrerionsnous aurions rencontré
vous rencontreriezvous auriez rencontré
ils / elles rencontrerontils / elles auraient rencontré

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je rencontreque j' aie rencontré
que tu rencontresque tu aies rencontré
qu’il / elle / on rencontrequ’il / elle / on ait rencontré
que nous rencontrionsque nous ayons rencontré
que vous rencontriezque vous ayez rencontré
qu’ils / elles rencontrentqu’ils / elles aient rencontré

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
rencontreaie rencontré
rencontronsayons rencontré
rencontrezayez rencontré

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
rencontreravoir rencontré

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
rencontrérencontrantayant rencontré
rencontréerencontrante
rencontrésrencontrants
rencontréesrencontrantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en rencontranten ayant rencontré

Pytania z inwersją

RENCONTRER w pytaniach z inwersją w présent
rencontre-je
rencontres-tu
rencontre-t-il
rencontre-t-elle
rencontre-t-on
rencontrons-nous
rencontrez-vous
rencontrent-ils
rencontrent-elles

Inne informacje n/t czasownika RENCONTRER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr