Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik promener jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to spacerować. Czasownik promener jest 250. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik promener korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika promener jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W odmianie w czasie teraźniejszym występuje pojawienie się akcentu grave nad literą e w liczbie pojedynczej i w trzeciej mnogiej.

Czasownik ponter odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika promener w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika promener w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je promènej’ ai promené
tu promènestu as promené
il / elle / on promèneil / elle / on a promené
nous promenonsnous avons promené
vous promenezvous avez promené
ils / elles promènentils / elles ont promené
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je promenaisj’ avais promené
tu promenaistu avais promené
il / elle / on promenaitil / elle / on avait promené
nous promenionsnous avions promené
vous promeniezvous aviez promené
ils / elles promenaientils / elles avaient promené
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je promèneraij’ aurai promené
tu promènerastu auras promené
il / elle / on promènerail / elle / on aura promené
nous promèneronsnous aurons promené
vous promènerezvous aurez promené
ils / elles promènerontils / elles auront promené
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je promenaij’ eus promené
tu promenastu eus promené
il / elle / on promenail / elle / on eut promené
nous promenâmesnous eûmes promené
vous promenâtesvous eûtes promené
ils / elles promenèrentils / elles eurent promené

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je promèneraisj’ aurais promené
tu promèneraistu aurais promené
il / elle / on promèneraitil / elle / on aurait promené
nous promènerionsnous aurions promené
vous promèneriezvous auriez promené
ils / elles promènerontils / elles auraient promené

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je promeneque j’ aie promené
que tu promenesque tu aies promené
qu’il / elle / on promenequ’il / elle / on ait promené
que nous promenionsque nous ayons promené
que vous promeniezque vous ayez promené
qu’ils / elles promenentqu’ils / elles aient promené

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
promèneaie promené
promenonsayons promené
promenezayez promené

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
promeneravoir promené

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
promenépromenantayant promené
promenéepromenante
promenéspromenants
promenéespromenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en promenanten ayant promené

Pytania z inwersją

PROMENER w pytaniach z inwersją w présent
promène-je
promènes-tu
promène-t-il
promène-t-elle
promène-t-on
promenons-nous
promenez-vous
promènent-ils
promènent-elles

Inne informacje n/t czasownika PROMENER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr