Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik pouvoir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to móc. Czasownik pouvoir jest 7. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik pouvoir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika pouvoir jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik pouvoir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika pouvoir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem trzeciej grupy. W trybie subjonctif czasownik pouvoir jest nieregularny.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je peuxj’ ai pu
tu peuxtu as pu
il / elle / on peutil / elle / on a pu
nous pouvonsnous avons pu
vous pouvezvous avez pu
ils / elles peuventils / elles ont pu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je pouvaisj’ avais pu
tu pouvaistu avais pu
il / elle / on pouvaitil / elle / on avait pu
nous pouvionsnous avions pu
vous pouviezvous aviez pu
ils / elles pouvaientils / elles avaient pu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je pourraij’ aurai pu
tu pourrastu auras pu
il / elle / on pourrail / elle / on aura pu
nous pourronsnous aurons pu
vous pourrezvous aurez pu
ils / elles pourrontils / elles auront pu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je pusj’ eus pu
tu pustu eus pu
il / elle / on putil / elle / on eut pu
nous pûmesnous eûmes pu
vous pûmesvous eûtes pu
ils / elles purentils / elles eurent pu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je pourraisj’ aurais pu
tu pourraistu aurais pu
il / elle / on pourraitil / elle / on aurait pu
nous pourrionsnous aurions pu
vous pourriezvous auriez pu
ils / elles pourraientils / elles auraient pu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je puisseque j’ aie pu
que tu puissesque tu aies pu
qu’il / elle / on puissequ’il / elle / on ait pu
que nous puissionsque nous ayons pu
que vous puissiezque vous ayez pu
qu’ils / elles puissentqu’ils / elles aient pu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
aie pu
ayons pu
ayez pu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
pouvoiravoir pu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
pupouvantayant pu
puepouvante
puspouvants
puespouvantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en pouvanten ayant pu

Pytania z inwersją

POUVOIR w pytaniach z inwersją w présent
puis-je
peux-tu
peut-il
peut-elle
peut-on
pouvons-nous
pouvez-vous
peuvent-ils
peuvent-elles

Inne informacje n/t czasownika POUVOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr