Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik passer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to przejść. Czasownik passer jest 12. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik embaluchonner korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego être, ale może również korzystać z czasownika avoir jeśli użyty z dopełnieniem COD. Participe passé od czasownika passer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik organiciser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika passer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika passer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je passeje suis passé
tu passestu es passé
il / elle / on passeil / elle / on est passé
nous passonsnous sommes passés
vous passezvous êtes passé
ils / elles passentils / elles sont passés
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je passaisje étais passé
tu passaistu étais passé
il / elle / on passaitil / elle / on était passé
nous passionsnous étions passés
vous passiezvous étiez passé
ils / elles passaientils / elles étaient passés
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je passeraije serai passé
tu passerastu seras passé
il / elle / on passerail / elle / on sera passé
nous passeronsnous serons passés
vous passerezvous serez passé
ils / elles passerontils / elles seront passés
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je passaije fus passé
tu passastu fus passé
il / elle / on passail / elle / on fut passé
nous passâmesnous fûmes passés
vous passâtesvous fûtes passés
ils / elles passèrentils / elles furent passés

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je passeraisje serais passé
tu passeraistu serais passé
il / elle / on passeraitil / elle / on serait passé
nous passerionsnous serions passé
vous passeriezvous seriez passé
ils / elles passerontils / elles seraient passé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je passeque je soie passé
que tu passesque tu soies passé
qu’il / elle / on passequ’il / elle / on soit passé
que nous passionsque nous soyons passé
que vous passiezque vous soyez passé
qu’ils / elles passentqu’ils / elles soient passé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
passesoie passé
passonssoyons passé
passezsoyez passé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
passerêtre passé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
passépassantétant passé
passéepassante
passéspassants
passéespassantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en passanten étant passé

Pytania z inwersją

PASSER w pytaniach z inwersją w présent
passe-je
passes-tu
passe-t-il
passe-t-elle
passe-t-on
passons-nous
passez-vous
passent-ils
passent-elles

Inne informacje n/t czasownika PASSER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr