Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik lire jest czasownikiem z trzeciej grupy odmiany (końcówka -RE) a według szczegółowego podziału zalicza się do odmiany wspólnej dla czasowników z końcówką -IRE. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to czytać. Czasownik lire został sklasyfikowany na miejscu 44 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik lire korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika lire jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik lire odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika lire w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika lire w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je lisj’ ai lu
tu listu as lu
il / elle / on litil / elle / on a lu
nous lisonsnous avons lu
vous lisezvous avez lu
ils / elles lisentils / elles ont lu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je lisaisj’ avais lu
tu lisaistu avais lu
il / elle / on lisaitil / elle / on avait lu
nous lisionsnous avions lu
vous lisiezvous aviez lu
ils / elles lisaientils / elles avaient lu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je liraij’ aurai lu
tu lirastu auras lu
il / elle / on lirail / elle / on aura lu
nous lironsnous aurons lu
vous lirezvous aurez lu
ils / elles lirontils / elles auront lu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je lisj’ eus lu
tu listu eus lu
il / elle / on litil / elle / on eut lu
nous lîmesnous eûmes lu
vous lîtesvous eûtes lu
ils / elles lirentils / elles eurent lu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je liraisj’ aurais lu
tu liraistu aurais lu
il / elle / on liraitil / elle / on aurait lu
nous lirionsnous aurions lu
vous liriezvous auriez lu
ils / elles liraientils / elles auraient lu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je liseque j’ aie lu
que tu lisesque tu aies lu
qu’il / elle / on lisequ’il / elle / on ait lu
que nous lisionsque nous ayons lu
que vous lisiezque vous ayez lu
qu’ils / elles lisentqu’ils / elles aient lu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
lisaie lu
lisonsayons lu
lisezayez lu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
lireavoir lu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
lulisantayant lu
luelisante
luslisants
lueslisantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en lisanten ayant lu

Pytania z inwersją

LIRE w pytaniach z inwersją w présent
lis-je
lis-tu
lit-il
lit-elle
lit-on
lisons-nous
lisez-vous
lisent-ils
lisent-elles

Inne informacje n/t czasownika LIRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr