Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik lever jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to podnosić. Czasownik lever jest 85. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik lever korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika lever jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W odmianie w czasie teraźniejszym występuje pojawienie się akcentu grave nad literą e w liczbie pojedynczej i w trzeciej mnogiej.

Czasownik iodler odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika lever w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika lever w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je lèvej’ ai levé
tu lèvestu as levé
il / elle / on lèveil / elle / on a levé
nous levonsnous avons levé
vous levezvous avez levé
ils / elles lèventils / elles ont levé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je levaisj’ avais levé
tu levaistu avais levé
il / elle / on levaitil / elle / on avait levé
nous levionsnous avions levé
vous leviezvous aviez levé
ils / elles levaientils / elles avaient levé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je lèveraij’ aurai levé
tu lèverastu auras levé
il / elle / on lèverail / elle / on aura levé
nous lèveronsnous aurons levé
vous lèverezvous aurez levé
ils / elles lèverontils / elles auront levé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je levaij’ eus levé
tu levastu eus levé
il / elle / on levail / elle / on eut levé
nous levâmesnous eûmes levé
vous levâtesvous eûtes levé
ils / elles levèrentils / elles eurent levé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je lèveraisj’ aurais levé
tu lèveraistu aurais levé
il / elle / on lèveraitil / elle / on aurait levé
nous lèverionsnous aurions levé
vous lèveriezvous auriez levé
ils / elles lèverontils / elles auraient levé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je leveque j’ aie levé
que tu levesque tu aies levé
qu’il / elle / on levequ’il / elle / on ait levé
que nous levionsque nous ayons levé
que vous leviezque vous ayez levé
qu’ils / elles leventqu’ils / elles aient levé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
lèveaie levé
levonsayons levé
levezayez levé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
leveravoir levé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
levélevantayant levé
levéelevante
levéslevants
levéeslevantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en levanten ayant levé

Pytania z inwersją

LEVER w pytaniach z inwersją w présent
lève-je
lèves-tu
lève-t-il
lève-t-elle
lève-t-on
levons-nous
levez-vous
lèvent-ils
lèvent-elles

Inne informacje n/t czasownika LEVER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr