Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik comprendre jest czasownikiem z końcówką -RE, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to rozumieć. Czasownik comprendre został sklasyfikowany na miejscu 22 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik comprendre korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika comprendre jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik comprendre odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika boire w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika comprendre w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je comprendsj’ ai compris
tu comprendstu as compris
il / elle / on comprendil / elle / on a compris
nous comprenonsnous avons compris
vous comprenezvous avez compris
ils / elles comprennentils / elles ont compris
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je comprenaisj’ avais compris
tu comprenaistu avais compris
il / elle / on comprenaitil / elle / on avait compris
nous comprenionsnous avions compris
vous compreniezvous aviez compris
ils / elles comprenaientils / elles avaient compris
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je comprendraij’ aurai compris
tu comprendrastu auras compris
il / elle / on comprendrail / elle / on aura compris
nous comprendronsnous aurons compris
vous comprendrezvous aurez compris
ils / elles comprendrontils / elles auront compris
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je comprisj’ eus compris
tu compristu eus compris
il / elle / on compritil / elle / on eut compris
nous comprîmesnous eûmes compris
vous comprîtesvous eûtes compris
ils / elles compriresils / elles eurent compris

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je comprendraisj’ aurais compris
tu comprendraistu aurais compris
il / elle / on comprendraitil / elle / on aurait compris
nous comprendrionsnous aurions compris
vous comprendriezvous auriez compris
ils / elles comprendraientils / elles auraient compris

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je comprenneque j’ aie compris
que tu comprennesque tu aies compris
qu’il / elle / on comprennequ’il / elle / on ait compris
que nous comprenionsque nous ayons compris
que vous compreniezque vous ayez compris
qu’ils / elles comprennentqu’ils / elles aient compris

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
comprendsaie compris
comprenonsayons compris
comprenezayez compris

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
comprendreavoir compris

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
compriscomprenantayant compris
comprisecomprenante
comprisscomprenants
comprisescomprenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en comprenanten ayant compris

Pytania z inwersją

COMPRENDRE w pytaniach z inwersją w présent
comprends-je
comprends-tu
comprend-il
comprend-elle
comprend-on
comprenons-nous
comprenez-vous
comprennent-ils
comprennent-elles

Inne informacje n/t czasownika COMPRENDRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr