Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik cesser jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to zaprzestać. Czasownik cesser został sklasyfikowany na miejscu 303 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik cesser korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika cesser jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik calorifuger odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika cesser w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika cesser w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je cessej’ ai cessé
tu cessestu as cessé
il / elle / on cesseil / elle / on a cessé
nous cessonsnous avons cessé
vous cessezvous avez cessé
ils / elles cessentils / elles ont cessé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je cessaisj’ avais cessé
tu cessaistu avais cessé
il / elle / on cessaitil / elle / on avait cessé
nous cessionsnous avions cessé
vous cessiezvous aviez cessé
ils / elles cessaientils / elles avaient cessé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je cesseraij’ aurai cessé
tu cesserastu auras cessé
il / elle / on cesserail / elle / on aura cessé
nous cesseronsnous aurons cessé
vous cesserezvous aurez cessé
ils / elles cesserontils / elles auront cessé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je cessaij’ eus cessé
tu cessastu eus cessé
il / elle / on cessail / elle / on eut cessé
nous cessâmesnous eûmes cessé
vous cessâtesvous eûtes cessé
ils / elles cessèrentils / elles eurent cessé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je cesseraisj’ aurais cessé
tu cesseraistu aurais cessé
il / elle / on cesseraitil / elle / on aurait cessé
nous cesserionsnous aurions cessé
vous cesseriezvous auriez cessé
ils / elles cesserontils / elles auraient cessé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je cesseque j’ aie cessé
que tu cessesque tu aies cessé
qu’il / elle / on cessequ’il / elle / on ait cessé
que nous cessionsque nous ayons cessé
que vous cessiezque vous ayez cessé
qu’ils / elles cessentqu’ils / elles aient cessé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
cesseaie cessé
cessonsayons cessé
cessezayez cessé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
cesseravoir cessé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
cessécessantayant cessé
cesséecessante
cesséscessants
cesséescessantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en cessanten ayant cessé

Pytania z inwersją

CESSER w pytaniach z inwersją w présent
cesse-je
cesses-tu
cesse-t-il
cesse-t-elle
cesse-t-on
cessons-nous
cessez-vous
cessent-ils
cessent-elles

Inne informacje n/t czasownika CESSER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr