Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik avoir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to mieć. Czasownik avoir jest drugim najczęściej używanym czasownikiem w języku francuskim. Czasownik avoir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika avoir jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik avoir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika avoir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem trzeciej grupy. W trybie subjonctif czasownik avoir jest nieregularny.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j’ aij’ ai eu
tu astu as eu
il / elle / on ail / elle / on a eu
nous avonsnous avons eu
vous avezvous avez eu
ils / elles ontils / elles ont eu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j’ avaisj’ avais eu
tu avaistu avais eu
il / elle / on avaitil / elle / on avait eu
nous avionsnous avions eu
vous aviezvous aviez eu
ils / elles avaientils / elles avaient eu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j’ auraij’ aurai eu
tu aurastu auras eu
il / elle / on aurail / elle / on aura eu
nous auronsnous aurons eu
vous aurezvous aurez eu
ils / elles aurontils / elles auront eu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j’ eusj’ eus eu
tu eustu eus eu
il / elle / on eutil / elle / on eut eu
nous eûmesnous eûmes eu
vous eŭtesvous eûtes eu
ils / elles eurentils / elles eurent eu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j’ auraisj’ aurais eu
tu auraistu aurais eu
il / elle / on auraitil / elle / on aurait eu
nous aurionsnous aurions eu
vous auriezvous auriez eu
ils / elles auraientils / elles auraient eu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j’ aieque j’ aie eu
que tu aiesque tu aies eu
qu’il / elle / on aitqu’il / elle / on ait eu
que nous ayonsque nous ayons eu
que vous ayezque vous ayez eu
qu’ils / elles aientqu’ils / elles aient eu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
aieaie eu
ayonsayons eu
ayezayez eu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
avoiravoir eu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
euavantayant eu
eueavante
eusavants
euesavantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en avanten ayant eu

Pytania z inwersją

AVOIR w pytaniach z inwersją w présent
ai-je
as-tu
a-t-il
a-t-elle
a-t-on
avons-nous
avez-vous
ont-ils
ont-elles

Inne informacje n/t czasownika AVOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr