Pourquoi?

Wyrażenia pytające we francuskim

Wyrażanie pytające? Jakie jak? Jakie? Po co?

Pytania we francuskim dzielą się (podobnie jak w języku polskim) na otwarte i zamknięte. Otwarte zawierając wyrażenia pytające, natomiast te zamknięte w języku polskim korzystają z zaimka pytającego „czy” :

Czy mówisz po francusku?

Zaimek pytający „czy” nie ma swojego odpowiednika w języku francuskim (i nie jest nim „est-ce que”, opisywałem to już TUTAJ). Po francusku w najbardziej podstawowym stylu takie pytanie będzie zatem brzmiało :

Vous parlez français?

W pytaniach otwartych wyrażenia pytające już we francuskim mamy i są wśród nich zaimki, przymiotniki, przysłówki, a nawet całe sekwencje wyrazów. Rozróżnienie ich nazewnictwa jest sprawą drugorzędną z perspektywy komunikatywności, więc na razie spójrzmy na najbardziej podstawową listę tych wyrażeń :

Wyrażenia pytające we francuskim
Wyrażenia pytające we francuskim

Pierwszy z nich (que/quoi) ma kilka cech, na które warto zwrócić uwagę. Są to wyrażenia pytające znaczące dokładnie to samo. Słowo „que” oczywiście będzie skracało się do postaci qu’ gdy słowo po nim zaczyna się od samogłoski. Quoi występuje jako obowiązkowa alternatywa gdy potrzebujemy czegoś, co nie będzie stało na samym początku zdania :

Que dit-il? – Co on mówi?

Il dit quoi? – Co on mówi?

De quoi parle-t-il? – O czym on mówi?

Quel (jaki / który) uzgadnia się do obiektu o który pytamy :

Quel livre il a acheté? – Jaką książkę kupił?

Quelle langue parle-t-il? – Jakim językiem mówi?

Quels sont ses objectif? – Jakie są jego cele?

Quelles idées doit-on retenir? – Jakie pomysły powinniśmy zatrzymać?

Combien może działać indywidualnie lub w wyrażeniach ilościowych :

Combien ça coute? – Ile to kosztuje?

Combien de temps ça dure? – Ile to trwa?

Pourquoi implikuje, by odpowiedź zaczynała się od Parce que, lub od czegoś, co może pełnić zbliżoną funkcję logiczną (car, en raison de, par faute de…).

Te wyrażenia są bazą, na której będą opierały swoją konstrukcję bardziej złożone wyrażenia pytające, powstałem na przykład przy udziale przyimków :

De quoi parle-t-il? – o czym on mówi?

Avec qui passe-t-il les vacances? – z kim spędza on wakacje?

A combien il allait?- ile (z jaką prędkością) on jechał?

Par où il revient? – którędy on wraca?

Wyrażenia pytające złożone i ich przykłady można mnożyć, istotniejsze jest to, by zdać sobie sprawę jaki trzon wiedzy pamięciowej jest niezbędny, by poprawnie być w stanie budować i rozumieć pytania otwarte ze złożonymi wyrażeniami pytającymi – a jest nim rekcja czasowników (co można podpiąć po czasowniku, i po jakim przyimku).

Niebawem napiszę nieco więcej na temat różnic w stylach konstruowania pytań we francuskim.