Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik vouvoyer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Czasownik vouvoyer jest stosowany rzadziej niż pierwsze tysiąc najczęściej używanych czasowników. Czasownik vouvoyer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika vouvoyer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W czasie teraźniejszym litera y z bezokolicznika jest zamieniona na literę i (z wyjątkiem odmiany przez nous i vous).

Czasownik uriner odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika vouvoyer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika vouvoyer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je vouvoiej' ai vouvoyé
tu vouvoiestu as vouvoyé
il / elle / on vouvoieil / elle / on a vouvoyé
nous vouvoyonsnous avons vouvoyé
vous vouvoyezvous avez vouvoyé
ils / elles vouvoientils / elles ont vouvoyé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je vouvoyaisj' avais vouvoyé
tu vouvoyaistu avais vouvoyé
il / elle / on vouvoyaitil / elle / on avait vouvoyé
nous vouvoyionsnous avions vouvoyé
vous vouvoyiezvous aviez vouvoyé
ils / elles vouvoyaientils / elles avaient vouvoyé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je vouvoieraij' aurai vouvoyé
tu vouvoierastu auras vouvoyé
il / elle / on vouvoierail / elle / on aura vouvoyé
nous vouvoieronsnous aurons vouvoyé
vous vouvoierezvous aurez vouvoyé
ils / elles vouvoierontils / elles auront vouvoyé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je vouvoyaij' eus vouvoyé
tu vouvoyastu eus vouvoyé
il / elle / on vouvoyail / elle / on eut vouvoyé
nous vouvoyâmesnous eûmes vouvoyé
vous vouvoyâtesvous eûtes vouvoyé
ils / elles vouvoyèrentils / elles eurent vouvoyé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je vouvoieraisj' aurais vouvoyé
tu vouvoieraistu aurais vouvoyé
il / elle / on vouvoieraitil / elle / on aurait vouvoyé
nous vouvoierionsnous aurions vouvoyé
vous vouvoieriezvous auriez vouvoyé
ils / elles vouvoierontils / elles auraient vouvoyé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je vouvoyeque j' aie vouvoyé
que tu vouvoyesque tu aies vouvoyé
qu’il / elle / on vouvoyequ’il / elle / on ait vouvoyé
que nous vouvoyionsque nous ayons vouvoyé
que vous vouvoyiezque vous ayez vouvoyé
qu’ils / elles vouvoyentqu’ils / elles aient vouvoyé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
vouvoieaie vouvoyé
vouvoyonsayons vouvoyé
vouvoyezayez vouvoyé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
vouvoyeravoir vouvoyé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
vouvoyévouvoyantayant vouvoyé
vouvoyéevouvoyante
vouvoyésvouvoyants
vouvoyéesvouvoyantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en vouvoyanten ayant vouvoyé

Pytania z inwersją

VOUVOYER w pytaniach z inwersją w présent
vouvoie-je
vouvoies-tu
vouvoie-t-il
vouvoie-t-elle
vouvoie-t-on
vouvoyons-nous
vouvoyez-vous
vouvoient-ils
vouvoient-elles

Inne informacje n/t czasownika VOUVOYER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr