Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik vouloir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to chcieć. Czasownik vouloir jest 57. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik vouloir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika vouloir jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników -OIR (oir -> u).

Czasownik vouloir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika vouloir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem trzeciej grupy. Odmiana czasownika vouloir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je veuxj' ai voulu
tu veuxtu as voulu
il / elle / on veutil / elle / on a voulu
nous voulonsnous avons voulu
vous voulezvous avez voulu
ils / elles veulentils / elles ont voulu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je voulaisj' avais voulu
tu voulaistu avais voulu
il / elle / on voulaitil / elle / on avait voulu
nous voulionsnous avions voulu
vous vouliezvous aviez voulu
ils / elles voulaientils / elles avaient voulu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je voudraij' aurai voulu
tu voudrastu auras voulu
il / elle / on voudrail / elle / on aura voulu
nous voudronsnous aurons voulu
vous voudrezvous aurez voulu
ils / elles voudrontils / elles auront voulu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je voulusj' eus voulu
tu voulustu eus voulu
il / elle / on voulutil / elle / on eut voulu
nous voulûmesnous eûmes voulu
vous voulûmesvous eûtes voulu
ils / elles voulurentils / elles eurent voulu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je voudraisj' aurais voulu
tu voudraistu aurais voulu
il / elle / on voudraitil / elle / on aurait voulu
nous voudrionsnous aurions voulu
vous voudriezvous auriez voulu
ils / elles voudraientils / elles auraient voulu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je veuilleque j' aie voulu
que tu veuillesque tu aies voulu
qu’il / elle / on veuillequ’il / elle / on ait voulu
que nous voulionsque nous ayons voulu
que vous vouliezque vous ayez voulu
qu’ils / elles veuillentqu’ils / elles aient voulu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
veuilleaie voulu
voulonsayons voulu
veuillonsayez voulu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
vouloiravoir voulu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
vouluvoulantayant voulu
vouluevoulante
voulusvoulants
vouluesvoulantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en voulanten ayant voulu

Pytania z inwersją

VOULOIR w pytaniach z inwersją w présent
veux-je
veux-tu
veut-il
veut-elle
veut-on
voulons-nous
voulez-vous
veulent-ils
veulent-elles

Inne informacje n/t czasownika VOULOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr