Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik voler jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako kraść, latać. Czasownik voler jest 290. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik voler korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika voler jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik typographier odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika voler w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika voler w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je volej’ ai volé
tu volestu as volé
il / elle / on voleil / elle / on a volé
nous volonsnous avons volé
vous volezvous avez volé
ils / elles volentils / elles ont volé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je volaisj’ avais volé
tu volaistu avais volé
il / elle / on volaitil / elle / on avait volé
nous volionsnous avions volé
vous voliezvous aviez volé
ils / elles volaientils / elles avaient volé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je voleraij’ aurai volé
tu volerastu auras volé
il / elle / on volerail / elle / on aura volé
nous voleronsnous aurons volé
vous volerezvous aurez volé
ils / elles volerontils / elles auront volé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je volaij’ eus volé
tu volastu eus volé
il / elle / on volail / elle / on eut volé
nous volâmesnous eûmes volé
vous volâtesvous eûtes volé
ils / elles volèrentils / elles eurent volé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je voleraisj’ aurais volé
tu voleraistu aurais volé
il / elle / on voleraitil / elle / on aurait volé
nous volerionsnous aurions volé
vous voleriezvous auriez volé
ils / elles volerontils / elles auraient volé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je voleque j’ aie volé
que tu volesque tu aies volé
qu’il / elle / on volequ’il / elle / on ait volé
que nous volionsque nous ayons volé
que vous voliezque vous ayez volé
qu’ils / elles volentqu’ils / elles aient volé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
voleaie volé
volonsayons volé
volezayez volé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
voleravoir volé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
volévolantayant volé
voléevolante
volésvolants
voléesvolantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en volanten ayant volé

Pytania z inwersją

VOLER w pytaniach z inwersją w présent
vole-je
voles-tu
vole-t-il
vole-t-elle
vole-t-on
volons-nous
volez-vous
volent-ils
volent-elles

Inne informacje n/t czasownika VOLER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr