Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik venir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale według klasycznego podziału jego odmiana jest nieregularna. Według podziału szczegółowego należy do odmiany typowej dla czasowników z końcówkami -ENIR (bazujących na VENIR lub TENIR). Po polsku jest rozumiany najczęściej jako przybyć. Czasownik venir jest 21. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik venir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego être. Czasownik venir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna według klasycznego podziału (na 3 grupy). Końcówka charakteryzuje się przejściem z bezokolicznika -enir do participe -enu.

Czasownik venir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika venir w czasie passé simple odbywa się nieregularnie. Odmiana czasownika venir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je viensje suis venu
tu vienstu es venu
il / elle / on vientil / elle / on est venu
nous venonsnous sommes venu
vous venezvous êtes venu
ils / elles viennentils / elles sont venu
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je venaisje étais venu
tu venaistu étais venu
il / elle / on venaitil / elle / on était venu
nous venionsnous étions venu
vous veniezvous étiez venu
ils / elles venaientils / elles étaient venu
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je viendraije serai venu
tu viendrastu seras venu
il / elle / on viendrail / elle / on sera venu
nous viendronsnous serons venu
vous viendrezvous serez venu
ils / elles viendrontils / elles seront venu
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je vinsje fus venu
tu vinstu fus venu
il / elle / on vintil / elle / on fut venu
nous vînmesnous fûmes venu
vous vîntesvous fûtes venu
ils / elles vinrentils / elles furent venu

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je viendraisje serais venu
tu viendraistu serais venu
il / elle / on viendraitil / elle / on serait venu
nous viendrionsnous serions venu
vous viendriezvous seriez venu
ils / elles viendraientils / elles seraient venu

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je vienneque je sois venu
que tu viennesque tu sois venu
qu’il / elle / on viennequ’il / elle / on soit venu
que nous venionsque nous soyons venu
que vous veniezque vous soyez venu
qu’ils / elles viennentqu’ils / elles soient venu

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
vienssois venu
venonssoyons venu
venezsoyez venu

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
venirêtre venu

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
venuvenantétant venu
venuevenante
venusvenants
venuesvenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en venanten étant venu

Pytania z inwersją

VENIR w pytaniach z inwersją w présent
viens-je
viens-tu
vient-il
vient-elle
vient-on
venons-nous
venez-vous
viennent-ils
viennent-elles

Inne informacje n/t czasownika VENIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr