Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik tutoyer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Czasownik tutoyer jest stosowany rzadziej niż pierwsze tysiąc najczęściej używanych czasowników. Czasownik tutoyer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika tutoyer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W czasie teraźniejszym litera y z bezokolicznika jest zamieniona na literę i (z wyjątkiem odmiany przez nous i vous).

Czasownik tourber odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika tutoyer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika tutoyer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je tutoiej' ai tutoyé
tu tutoiestu as tutoyé
il / elle / on tutoieil / elle / on a tutoyé
nous tutoyonsnous avons tutoyé
vous tutoyezvous avez tutoyé
ils / elles tutoientils / elles ont tutoyé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je tutoyaisj' avais tutoyé
tu tutoyaistu avais tutoyé
il / elle / on tutoyaitil / elle / on avait tutoyé
nous tutoyionsnous avions tutoyé
vous tutoyiezvous aviez tutoyé
ils / elles tutoyaientils / elles avaient tutoyé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je tutoieraij' aurai tutoyé
tu tutoierastu auras tutoyé
il / elle / on tutoierail / elle / on aura tutoyé
nous tutoieronsnous aurons tutoyé
vous tutoierezvous aurez tutoyé
ils / elles tutoierontils / elles auront tutoyé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je tutoyaij' eus tutoyé
tu tutoyastu eus tutoyé
il / elle / on tutoyail / elle / on eut tutoyé
nous tutoyâmesnous eûmes tutoyé
vous tutoyâtesvous eûtes tutoyé
ils / elles tutoyèrentils / elles eurent tutoyé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je tutoieraisj' aurais tutoyé
tu tutoieraistu aurais tutoyé
il / elle / on tutoieraitil / elle / on aurait tutoyé
nous tutoierionsnous aurions tutoyé
vous tutoieriezvous auriez tutoyé
ils / elles tutoierontils / elles auraient tutoyé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je tutoyeque j' aie tutoyé
que tu tutoyesque tu aies tutoyé
qu’il / elle / on tutoyequ’il / elle / on ait tutoyé
que nous tutoyionsque nous ayons tutoyé
que vous tutoyiezque vous ayez tutoyé
qu’ils / elles tutoyentqu’ils / elles aient tutoyé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
tutoieaie tutoyé
tutoyonsayons tutoyé
tutoyezayez tutoyé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
tutoyeravoir tutoyé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
tutoyétutoyantayant tutoyé
tutoyéetutoyante
tutoyéstutoyants
tutoyéestutoyantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en tutoyanten ayant tutoyé

Pytania z inwersją

TUTOYER w pytaniach z inwersją w présent
tutoie-je
tutoies-tu
tutoie-t-il
tutoie-t-elle
tutoie-t-on
tutoyons-nous
tutoyez-vous
tutoient-ils
tutoient-elles

Inne informacje n/t czasownika TUTOYER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr