Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik téléphoner jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako telefonować. Czasownik téléphoner jest 442. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik téléphoner korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika téléphoner jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik surinformer odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika téléphoner w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika téléphoner w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je téléphonej' ai téléphoné
tu téléphonestu as téléphoné
il / elle / on téléphoneil / elle / on a téléphoné
nous téléphononsnous avons téléphoné
vous téléphonezvous avez téléphoné
ils / elles téléphonentils / elles ont téléphoné
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je téléphonaisj' avais téléphoné
tu téléphonaistu avais téléphoné
il / elle / on téléphonaitil / elle / on avait téléphoné
nous téléphonionsnous avions téléphoné
vous téléphoniezvous aviez téléphoné
ils / elles téléphonaientils / elles avaient téléphoné
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je téléphoneraij' aurai téléphoné
tu téléphonerastu auras téléphoné
il / elle / on téléphonerail / elle / on aura téléphoné
nous téléphoneronsnous aurons téléphoné
vous téléphonerezvous aurez téléphoné
ils / elles téléphonerontils / elles auront téléphoné
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je téléphonaij' eus téléphoné
tu téléphonastu eus téléphoné
il / elle / on téléphonail / elle / on eut téléphoné
nous téléphonâmesnous eûmes téléphoné
vous téléphonâtesvous eûtes téléphoné
ils / elles téléphonèrentils / elles eurent téléphoné

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je téléphoneraisj' aurais téléphoné
tu téléphoneraistu aurais téléphoné
il / elle / on téléphoneraitil / elle / on aurait téléphoné
nous téléphonerionsnous aurions téléphoné
vous téléphoneriezvous auriez téléphoné
ils / elles téléphonerontils / elles auraient téléphoné

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je téléphoneque j' aie téléphoné
que tu téléphonesque tu aies téléphoné
qu’il / elle / on téléphonequ’il / elle / on ait téléphoné
que nous téléphonionsque nous ayons téléphoné
que vous téléphoniezque vous ayez téléphoné
qu’ils / elles téléphonentqu’ils / elles aient téléphoné

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
téléphoneaie téléphoné
téléphononsayons téléphoné
téléphonezayez téléphoné

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
téléphoneravoir téléphoné

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
téléphonétéléphonantayant téléphoné
téléphonéetéléphonante
téléphonéstéléphonants
téléphonéestéléphonantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en téléphonanten ayant téléphoné

Pytania z inwersją

TÉLÉPHONER w pytaniach z inwersją w présent
téléphone-je
téléphones-tu
téléphone-t-il
téléphone-t-elle
téléphone-t-on
téléphonons-nous
téléphonez-vous
téléphonent-ils
téléphonent-elles

Inne informacje n/t czasownika TÉLÉPHONER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr