Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik surprendre jest czasownikiem z końcówką -RE, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to zaskoczyć. Czasownik surprendre został sklasyfikowany na miejscu 402 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik surprendre korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika surprendre jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik surprendre odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika soustraire w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika surprendre w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je surprendsj’ ai surpris
tu surprendstu as surpris
il / elle / on surprendil / elle / on a surpris
nous surprenonsnous avons surpris
vous surprenezvous avez surpris
ils / elles surprennentils / elles ont surpris
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je surprenaisj’ avais surpris
tu surprenaistu avais surpris
il / elle / on surprenaitil / elle / on avait surpris
nous surprenionsnous avions surpris
vous surpreniezvous aviez surpris
ils / elles surprenaientils / elles avaient surpris
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je surprendraij’ aurai surpris
tu surprendrastu auras surpris
il / elle / on surprendrail / elle / on aura surpris
nous surprendronsnous aurons surpris
vous surprendrezvous aurez surpris
ils / elles surprendrontils / elles auront surpris
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je surprisj’ eus surpris
tu surpristu eus surpris
il / elle / on surpritil / elle / on eut surpris
nous surprîmesnous eûmes surpris
vous surprîtesvous eûtes surpris
ils / elles surpriresils / elles eurent surpris

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je surprendraisj’ aurais surpris
tu surprendraistu aurais surpris
il / elle / on surprendraitil / elle / on aurait surpris
nous surprendrionsnous aurions surpris
vous surprendriezvous auriez surpris
ils / elles surprendraientils / elles auraient surpris

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je surprenneque j’ aie surpris
que tu surprennesque tu aies surpris
qu’il / elle / on surprennequ’il / elle / on ait surpris
que nous surprenionsque nous ayons surpris
que vous surpreniezque vous ayez surpris
qu’ils / elles surprennentqu’ils / elles aient surpris

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
surprendsaie surpris
surprenonsayons surpris
surprenezayez surpris

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
surprendreavoir surpris

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
surprissurprenantayant surpris
surprisesurprenante
surprisssurprenants
surprisessurprenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en surprenanten ayant surpris

Pytania z inwersją

SURPRENDRE w pytaniach z inwersją w présent
surprends-je
surprends-tu
surprend-il
surprend-elle
surprend-on
surprenons-nous
surprenez-vous
surprennent-ils
surprennent-elles

Inne informacje n/t czasownika SURPRENDRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr