Obejść Subjonctif

Artykuł jest kontynuacją części 2 n/t typów zdań, które wymagają subjonctif.

Po pierwszym zapoznaniu się z trybem Subjonctif, a więc z jego obowiązującym sposobem odmiany czasowników, i z tym, kiedy gramatyka języka francuskiego na nas siłą wymusza jego stosowanie, częstym odruchem jest pytanie : czy da się coś zrobić, aby nie musieć go stosować?

Odpowiedź brzmi : tak, ale…

Tak, ponieważ jest pewien trik, który pozwala ze zdania, które wymagało Subjonctif zrobić takie, które go nie ma. Technika ta opiera się na doprowadzenie wypowiedź do formy, w której zamiast pierwotnych dwóch podmiotów mamy tylko jeden.

Je veux qu’il travaille (2 podmioty : je + il, a więc Subjonctif)

Je veux le voir travailler (1 podmiot, tylko je, więc brak Subjonctif)

Co tu się w ogóle wydarzyło? Ze zdania “ja chcę żebym on pracował”, które miało 2 różne podmioty i przyporządkowane do nich 2 różne czynności, zrobiono zdanie “ja chcę go widzieć pracującego”. Dodatkowy czasownik widzieć pozwolił zdjąć wykonanie czynności z drugiego podmiotu i przenieść na odbiór czynności przez pierwszy. Travailler jest trzecim czasownikiem z kolei, więc nie ma szans, by był w jakiejkolwiek odmianie. Dwa magiczne czasowniki będą do tego świetną pomocą – voir oraz entendre. Dodatkowym utrudnieniem w wielu sytuacjach będzie konieczność zareprezentowania drugiego podmiotu (u nas początkowo il) jako dopełnienie, a więc poprzez zaimek dopełnienia COD le. Można powiedzieć, że można stosować tę technikę pod warunkiem że :

  • umie się odpowiednio przerobić zdanie aby zrobić obejście
  • zna się zaimki COD
  • nie przegina się z częstością stosowania tego (w szkole na sprawdzianie z Subjonctif to raczej nie przejdzie)

Te 3 warunki poniżej sprawiają, że obejście Subjonctif jest w przypadku zdań złożonych możliwe, aczkolwiek nie jest jakoś ogromnie wygodne ani też nie jest dobrą strategią na długo.

Zaraz, chwila, co to znaczy “w przypadku zdań złożonych”? To znaczy, że Subjonctif może być też z zdaniach prostych?

Owszem.

  1. Jak wygląda odmiana?
  2. Po jakich określeniach jest on wymagany?
  3. Da się to cholerstwo ominąć?
  4. Koniunkcje z subjonctif
  5. Subjonctif z przymiotnikami w stopniu najwyższym
  6. Styk subjonctif i trybu rozkazującego