Cztery zestawy tabelek dzięki którym start nauki francuskiego jest turbo szybki.

0.Dźwięki

1. Słownictwo – seria pierwsza

2. Słownictwo – seria 2

3. Słownictwo – seria 3

4. Słownictwo – seria 4