Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik remettre jest czasownikiem z trzeciej grupy odmiany (końcówka -RE) a według szczegółowego podziału zalicza się do odmiany wspólnej dla czasowników z końcówką -TTRE. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to odłożyć. Czasownik remettre został sklasyfikowany na miejscu 116 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik remettre korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika rebattre jest tworzone całkowicie nieregularnie (zarówno rdzeń jak i końcówka).

Czasownik remettre odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Czasownik remettre jest w czasie passé simple nieregularny. Jego odmiana ma końcówki z odmiany dla grupy 2, ale rdzeń jest skrócony. Odmiana czasownika remettre w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je remetsj’ ai remis
tu remetstu as remis
il / elle / on remetil / elle / on a remis
nous remettonsnous avons remis
vous remettezvous avez remis
ils / elles remettentils / elles ont remis
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je remettaisj’ avais remis
tu remettaistu avais remis
il / elle / on remettaitil / elle / on avait remis
nous remettionsnous avions remis
vous remettiezvous aviez remis
ils / elles remettaientils / elles avaient remis
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je remettraij’ aurai remis
tu remettrastu auras remis
il / elle / on remettrail / elle / on aura remis
nous remettronsnous aurons remis
vous remettrezvous aurez remis
ils / elles remettrontils / elles auront remis
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je remisj’ eus remis
tu remistu eus remis
il / elle / on remitil / elle / on eut remis
nous remîmesnous eûmes remis
vous remîtesvous eûtes remis
ils / elles remirentils / elles eurent remis

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je remettraisj’ aurais remis
tu remettraistu aurais remis
il / elle / on remettraitil / elle / on aurait remis
nous remettrionsnous aurions remis
vous remettriezvous auriez remis
ils / elles remettraientils / elles auraient remis

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je remetteque j’ aie remis
que tu remettesque tu aies remis
qu’il / elle / on remettequ’il / elle / on ait remis
que nous remettionsque nous ayons remis
que vous remettiezque vous ayez remis
qu’ils / elles remettentqu’ils / elles aient remis

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
remetsaie remis
remettonsayons remis
remettezayez remis

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
remettreavoir remis

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
remisremettantayant remis
remiseremettante
remissremettants
remisesremettantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en remettanten ayant remis

Pytania z inwersją

REMETTRE w pytaniach z inwersją w présent
remets-je
remets-tu
remet-il
remet-elle
remet-on
remettons-nous
remettez-vous
remettent-ils
remettent-elles

Inne informacje n/t czasownika REMETTRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr