Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik refaire jest czasownikiem z końcówką -RE, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to ponownie zrobić. Czasownik refaire został sklasyfikowany na miejscu 376 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik refaire korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika refaire jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik refaire odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika redéfaire w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika refaire w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je refaisj’ ai refait
tu refaistu as refait
il / elle / on refaitil / elle / on a refait
nous refaisonsnous avons refait
vous refaitesvous avez refait
ils / elles refontils / elles ont refait
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je refaisaisj’ avais refait
tu refaisaistu avais refait
il / elle / on refaisaitil / elle / on avait refait
nous refaisionsnous avions refait
vous refaisiezvous aviez refait
ils / elles refaisaientils / elles avaient refait
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je referaij’ aurai refait
tu referastu auras refait
il / elle / on referail / elle / on aura refait
nous referonsnous aurons refait
vous referezvous aurez refait
ils / elles referontils / elles auront refait
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je refisj’ eus refait
tu refistu eus refait
il / elle / on refitil / elle / on eut refait
nous refîmesnous eûmes refait
vous refîtesvous eûtes refait
ils / elles refiresils / elles eurent refait

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je referaisj’ aurais refait
tu referaistu aurais refait
il / elle / on referaitil / elle / on aurait refait
nous referionsnous aurions refait
vous referiezvous auriez refait
ils / elles referaientils / elles auraient refait

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je refasseque j’ aie refait
que tu refassesque tu aies refait
qu’il / elle / on refassequ’il / elle / on ait refait
que nous refassionsque nous ayons refait
que vous refassiezque vous ayez refait
qu’ils / elles refassentqu’ils / elles aient refait

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
refaisaie refait
refaisonsayons refait
refaitesayez refait

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
refaireavoir refait

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
refaitrefaisantayant refait
refaiterefaisante
refaitsrefaisants
refaitesrefaisantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en refaisanten ayant refait

Pytania z inwersją

REFAIRE w pytaniach z inwersją w présent
refais-je
refais-tu
refait-il
refait-elle
refait-on
refaisons-nous
refaites-vous
refont-ils
refont-elles

Inne informacje n/t czasownika REFAIRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr