Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik prendre jest czasownikiem z końcówką -RE, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to brać. Czasownik prendre został sklasyfikowany na miejscu 6 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik prendre korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika prendre jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik prendre odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika occlure w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika prendre w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je prendsj’ ai pris
tu prendstu as pris
il / elle / on prendil / elle / on a pris
nous prenonsnous avons pris
vous prenezvous avez pris
ils / elles prennentils / elles ont pris
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je prenaisj’ avais pris
tu prenaistu avais pris
il / elle / on prenaitil / elle / on avait pris
nous prenionsnous avions pris
vous preniezvous aviez pris
ils / elles prenaientils / elles avaient pris
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je prendraij’ aurai pris
tu prendrastu auras pris
il / elle / on prendrail / elle / on aura pris
nous prendronsnous aurons pris
vous prendrezvous aurez pris
ils / elles prendrontils / elles auront pris
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je prisj’ eus pris
tu pristu eus pris
il / elle / on pritil / elle / on eut pris
nous prîmesnous eûmes pris
vous prîtesvous eûtes pris
ils / elles priresils / elles eurent pris

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je prendraisj’ aurais pris
tu prendraistu aurais pris
il / elle / on prendraitil / elle / on aurait pris
nous prendrionsnous aurions pris
vous prendriezvous auriez pris
ils / elles prendraientils / elles auraient pris

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je prenneque j’ aie pris
que tu prennesque tu aies pris
qu’il / elle / on prennequ’il / elle / on ait pris
que nous prenionsque nous ayons pris
que vous preniezque vous ayez pris
qu’ils / elles prennentqu’ils / elles aient pris

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
prendsaie pris
prenonsayons pris
prenezayez pris

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
prendreavoir pris

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
prisprenantayant pris
priseprenante
prissprenants
prisesprenantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en prenanten ayant pris

Pytania z inwersją

PRENDRE w pytaniach z inwersją w présent
prends-je
prends-tu
prend-il
prend-elle
prend-on
prenons-nous
prenez-vous
prennent-ils
prennent-elles

Inne informacje n/t czasownika PRENDRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr