Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik parler jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to mówić. Czasownik parler jest 8. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik parler korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika parler jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik opaliser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika parler w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika parler w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je parlej’ ai parlé
tu parlestu as parlé
il / elle / on parleil / elle / on a parlé
nous parlonsnous avons parlé
vous parlezvous avez parlé
ils / elles parlentils / elles ont parlé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je parlaisj’ avais parlé
tu parlaistu avais parlé
il / elle / on parlaitil / elle / on avait parlé
nous parlionsnous avions parlé
vous parliezvous aviez parlé
ils / elles parlaientils / elles avaient parlé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je parleraij’ aurai parlé
tu parlerastu auras parlé
il / elle / on parlerail / elle / on aura parlé
nous parleronsnous aurons parlé
vous parlerezvous aurez parlé
ils / elles parlerontils / elles auront parlé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je parlaij’ eus parlé
tu parlastu eus parlé
il / elle / on parlail / elle / on eut parlé
nous parlâmesnous eûmes parlé
vous parlâtesvous eûtes parlé
ils / elles parlèrentils / elles eurent parlé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je parleraisj’ aurais parlé
tu parleraistu aurais parlé
il / elle / on parleraitil / elle / on aurait parlé
nous parlerionsnous aurions parlé
vous parleriezvous auriez parlé
ils / elles parlerontils / elles auraient parlé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je parleque j’ aie parlé
que tu parlesque tu aies parlé
qu’il / elle / on parlequ’il / elle / on ait parlé
que nous parlionsque nous ayons parlé
que vous parliezque vous ayez parlé
qu’ils / elles parlentqu’ils / elles aient parlé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
parleaie parlé
parlonsayons parlé
parlezayez parlé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
parleravoir parlé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
parléparlantayant parlé
parléeparlante
parlésparlants
parléesparlantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en parlanten ayant parlé

Pytania z inwersją

PARLER w pytaniach z inwersją w présent
parle-je
parles-tu
parle-t-il
parle-t-elle
parle-t-on
parlons-nous
parlez-vous
parlent-ils
parlent-elles

Inne informacje n/t czasownika PARLER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr