Odmiana PÂTER

Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik pâter jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to doprowadzać do konsystencji ciasta lub pasty. Czasownik pâter jest 935. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik pâter korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika pâter jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik ouatiner odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika pâter w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika pâter w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je pâtej’ ai pâté
tu pâtestu as pâté
il / elle / on pâteil / elle / on a pâté
nous pâtonsnous avons pâté
vous pâtezvous avez pâté
ils / elles pâtentils / elles ont pâté
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je pâtaisj’ avais pâté
tu pâtaistu avais pâté
il / elle / on pâtaitil / elle / on avait pâté
nous pâtionsnous avions pâté
vous pâtiezvous aviez pâté
ils / elles pâtaientils / elles avaient pâté
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je pâteraij’ aurai pâté
tu pâterastu auras pâté
il / elle / on pâterail / elle / on aura pâté
nous pâteronsnous aurons pâté
vous pâterezvous aurez pâté
ils / elles pâterontils / elles auront pâté
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je pâtaij’ eus pâté
tu pâtastu eus pâté
il / elle / on pâtail / elle / on eut pâté
nous pâtâmesnous eûmes pâté
vous pâtâtesvous eûtes pâté
ils / elles pâtèrentils / elles eurent pâté

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je pâteraisj’ aurais pâté
tu pâteraistu aurais pâté
il / elle / on pâteraitil / elle / on aurait pâté
nous pâterionsnous aurions pâté
vous pâteriezvous auriez pâté
ils / elles pâterontils / elles auraient pâté

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je pâteque j’ aie pâté
que tu pâtesque tu aies pâté
qu’il / elle / on pâtequ’il / elle / on ait pâté
que nous pâtionsque nous ayons pâté
que vous pâtiezque vous ayez pâté
qu’ils / elles pâtentqu’ils / elles aient pâté

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
pâteaie pâté
pâtonsayons pâté
pâtezayez pâté

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
pâteravoir pâté

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
pâtépâtantayant pâté
pâtéepâtante
pâtéspâtants
pâtéespâtantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en pâtanten ayant pâté

Pytania z inwersją

{{czasownik2}} w pytaniach z inwersją w présent
pâte-je
pâtes-tu
pâte-t-il
pâte-t-elle
pâte-t-on
pâtons-nous
pâtez-vous
pâtent-ils
pâtent-elles

Inne informacje n/t czasownika PÂTER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr