Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik ouvrir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako otworzyć. Czasownik ouvrir występuje w użyciu rzadziej niż pierwszy tysiąc najczęściej używanych czasowników. Czasownik ouvrir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika ouvrir jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik ouvrir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika fuir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika ouvrir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j’ ouvrej’ ai ouvert
tu ouvrestu as ouvert
il / elle / on ouvreil / elle / on a ouvert
nous ouvronsnous avons ouvert
vous ouvrezvous avez ouvert
ils / elles ouvrentils / elles ont ouvert
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j’ ouvraisj’ avais ouvert
tu ouvraistu avais ouvert
il / elle / on ouvraitil / elle / on avait ouvert
nous ouvrionsnous avions ouvert
vous ouvriezvous aviez ouvert
ils / elles ouvraientils / elles avaient ouvert
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j’ ouvriraij’ aurai ouvert
tu ouvrirastu auras ouvert
il / elle / on ouvrirail / elle / on aura ouvert
nous ouvrironsnous aurons ouvert
vous ouvrirezvous aurez ouvert
ils / elles ouvrirontils / elles auront ouvert
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j’ ouvrisj’ eus ouvert
tu ouvristu eus ouvert
il / elle / on ouvritil / elle / on eut ouvert
nous ouvrîmesnous eûmes ouvert
vous ouvrîtesvous eûtes ouvert
ils / elles ouvrirentils / elles eurent ouvert

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j’ ouvriraisj’ aurais ouvert
tu ouvriraistu aurais ouvert
il / elle / on ouvriraitil / elle / on aurait ouvert
nous ouvririonsnous aurions ouvert
vous ouvririezvous auriez ouvert
ils / elles ouvriraientils / elles auraient ouvert

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j’ ouvreque j’ aie ouvert
que tu ouvresque tu aies ouvert
qu’il / elle / on ouvrequ’il / elle / on ait ouvert
que nous ouvrionsque nous ayons ouvert
que vous ouvriezque vous ayez ouvert
qu’ils / elles ouvrentqu’ils / elles aient ouvert

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
ouvreaie ouvert
ouvronsayons ouvert
ouvrezayez ouvert

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
ouvriravoir ouvert

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
ouvertouvrantayant ouvert
ouverteouvrante
ouvertsouvrants
ouvertesouvrantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en ouvranten ayant ouvert

Pytania z inwersją

OUVRIR w pytaniach z inwersją w présent
ouvre-je
ouvres-tu
ouvre-t-il
ouvre-t-elle
ouvre-t-on
ouvrons-nous
ouvrez-vous
ouvrent-ils
ouvrent-elles

Inne informacje n/t czasownika OUVRIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr