Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik manger jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to jeść. Czasownik manger jest 41. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik manger korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika manger jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W odmianie w czasie teraźniejszym występuje pojawienie się litery e w pierwszej osobie liczby mnogiej w celu zachowania spójnego brzmienia litery g.

Czasownik lénifier odmienia się w czasie imparfait regularnie, uwaga jednak na znikającą ze względów fonetycznych literę e przy odmianie przez nous i vous. Odmiana czasownika manger w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika manger w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je mangej' ai mangé
tu mangestu as mangé
il / elle / on mangeil / elle / on a mangé
nous mangeonsnous avons mangé
vous mangezvous avez mangé
ils / elles mangentils / elles ont mangé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je mangeaisj' avais mangé
tu mangeaistu avais mangé
il / elle / on mangeaitil / elle / on avait mangé
nous mangionsnous avions mangé
vous mangiezvous aviez mangé
ils / elles mangeaientils / elles avaient mangé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je mangeraij' aurai mangé
tu mangerastu auras mangé
il / elle / on mangerail / elle / on aura mangé
nous mangeronsnous aurons mangé
vous mangerezvous aurez mangé
ils / elles mangerontils / elles auront mangé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je mangaij' eus mangé
tu mangastu eus mangé
il / elle / on mangail / elle / on eut mangé
nous mangâmesnous eûmes mangé
vous mangâtesvous eûtes mangé
ils / elles mangèrentils / elles eurent mangé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je mangeraisj' aurais mangé
tu mangeraistu aurais mangé
il / elle / on mangeraitil / elle / on aurait mangé
nous mangerionsnous aurions mangé
vous mangeriezvous auriez mangé
ils / elles mangerontils / elles auraient mangé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je mangeque j' aie mangé
que tu mangesque tu aies mangé
qu’il / elle / on mangequ’il / elle / on ait mangé
que nous mangionsque nous ayons mangé
que vous mangiezque vous ayez mangé
qu’ils / elles mangentqu’ils / elles aient mangé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
mangeaie mangé
mangeonsayons mangé
mangezayez mangé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
mangeravoir mangé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
mangémangeantayant mangé
mangéemangeante
mangésmangeants
mangéesmangeantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en mangeanten ayant mangé

Pytania z inwersją

MANGER w pytaniach z inwersją w présent
mange-je
manges-tu
mange-t-il
mange-t-elle
mange-t-on
mangeons-nous
mangez-vous
mangent-ils
mangent-elles

Inne informacje n/t czasownika MANGER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr