Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik méfier jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Czasownik méfier jest stosowany rzadziej niż pierwsze tysiąc najczęściej używanych czasowników. Czasownik méfier korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika méfier jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik lyncher odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika méfier w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika méfier w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je méfiej' ai méfié
tu méfiestu as méfié
il / elle / on méfieil / elle / on a méfié
nous méfionsnous avons méfié
vous méfiezvous avez méfié
ils / elles méfientils / elles ont méfié
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je méfiaisj' avais méfié
tu méfiaistu avais méfié
il / elle / on méfiaitil / elle / on avait méfié
nous méfiionsnous avions méfié
vous méfiiezvous aviez méfié
ils / elles méfiaientils / elles avaient méfié
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je méfieraij' aurai méfié
tu méfierastu auras méfié
il / elle / on méfierail / elle / on aura méfié
nous méfieronsnous aurons méfié
vous méfierezvous aurez méfié
ils / elles méfierontils / elles auront méfié
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je méfiaij' eus méfié
tu méfiastu eus méfié
il / elle / on méfiail / elle / on eut méfié
nous méfiâmesnous eûmes méfié
vous méfiâtesvous eûtes méfié
ils / elles méfièrentils / elles eurent méfié

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je méfieraisj' aurais méfié
tu méfieraistu aurais méfié
il / elle / on méfieraitil / elle / on aurait méfié
nous méfierionsnous aurions méfié
vous méfieriezvous auriez méfié
ils / elles méfierontils / elles auraient méfié

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je méfieque j' aie méfié
que tu méfiesque tu aies méfié
qu’il / elle / on méfiequ’il / elle / on ait méfié
que nous méfiionsque nous ayons méfié
que vous méfiiezque vous ayez méfié
qu’ils / elles méfientqu’ils / elles aient méfié

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
méfieaie méfié
méfionsayons méfié
méfiezayez méfié

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
méfieravoir méfié

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
méfiéméfiantayant méfié
méfiéeméfiante
méfiésméfiants
méfiéesméfiantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en méfianten ayant méfié

Pytania z inwersją

MÉFIER w pytaniach z inwersją w présent
méfie-je
méfies-tu
méfie-t-il
méfie-t-elle
méfie-t-on
méfions-nous
méfiez-vous
méfient-ils
méfient-elles

Inne informacje n/t czasownika MÉFIER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr