Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik laver jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to myć. Czasownik laver jest 255. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik laver korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika laver jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik intriquer odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika laver w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika laver w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je lavej' ai lavé
tu lavestu as lavé
il / elle / on laveil / elle / on a lavé
nous lavonsnous avons lavé
vous lavezvous avez lavé
ils / elles laventils / elles ont lavé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je lavaisj' avais lavé
tu lavaistu avais lavé
il / elle / on lavaitil / elle / on avait lavé
nous lavionsnous avions lavé
vous laviezvous aviez lavé
ils / elles lavaientils / elles avaient lavé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je laveraij' aurai lavé
tu laverastu auras lavé
il / elle / on laverail / elle / on aura lavé
nous laveronsnous aurons lavé
vous laverezvous aurez lavé
ils / elles laverontils / elles auront lavé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je lavaij' eus lavé
tu lavastu eus lavé
il / elle / on lavail / elle / on eut lavé
nous lavâmesnous eûmes lavé
vous lavâtesvous eûtes lavé
ils / elles lavèrentils / elles eurent lavé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je laveraisj' aurais lavé
tu laveraistu aurais lavé
il / elle / on laveraitil / elle / on aurait lavé
nous laverionsnous aurions lavé
vous laveriezvous auriez lavé
ils / elles laverontils / elles auraient lavé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je laveque j' aie lavé
que tu lavesque tu aies lavé
qu’il / elle / on lavequ’il / elle / on ait lavé
que nous lavionsque nous ayons lavé
que vous laviezque vous ayez lavé
qu’ils / elles laventqu’ils / elles aient lavé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
laveaie lavé
lavonsayons lavé
lavezayez lavé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
laveravoir lavé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
lavélavantayant lavé
lavéelavante
lavéslavants
lavéeslavantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en lavanten ayant lavé

Pytania z inwersją

LAVER w pytaniach z inwersją w présent
lave-je
laves-tu
lave-t-il
lave-t-elle
lave-t-on
lavons-nous
lavez-vous
lavent-ils
lavent-elles

Inne informacje n/t czasownika LAVER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr