Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik fumer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to palić. Czasownik fumer jest 433. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik fumer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika fumer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik fleurdeliser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika fumer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika fumer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je fumej’ ai fumé
tu fumestu as fumé
il / elle / on fumeil / elle / on a fumé
nous fumonsnous avons fumé
vous fumezvous avez fumé
ils / elles fumentils / elles ont fumé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je fumaisj’ avais fumé
tu fumaistu avais fumé
il / elle / on fumaitil / elle / on avait fumé
nous fumionsnous avions fumé
vous fumiezvous aviez fumé
ils / elles fumaientils / elles avaient fumé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je fumeraij’ aurai fumé
tu fumerastu auras fumé
il / elle / on fumerail / elle / on aura fumé
nous fumeronsnous aurons fumé
vous fumerezvous aurez fumé
ils / elles fumerontils / elles auront fumé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je fumaij’ eus fumé
tu fumastu eus fumé
il / elle / on fumail / elle / on eut fumé
nous fumâmesnous eûmes fumé
vous fumâtesvous eûtes fumé
ils / elles fumèrentils / elles eurent fumé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je fumeraisj’ aurais fumé
tu fumeraistu aurais fumé
il / elle / on fumeraitil / elle / on aurait fumé
nous fumerionsnous aurions fumé
vous fumeriezvous auriez fumé
ils / elles fumerontils / elles auraient fumé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je fumeque j’ aie fumé
que tu fumesque tu aies fumé
qu’il / elle / on fumequ’il / elle / on ait fumé
que nous fumionsque nous ayons fumé
que vous fumiezque vous ayez fumé
qu’ils / elles fumentqu’ils / elles aient fumé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
fumeaie fumé
fumonsayons fumé
fumezayez fumé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
fumeravoir fumé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
fuméfumantayant fumé
fuméefumante
fumésfumants
fuméesfumantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en fumanten ayant fumé

Pytania z inwersją

FUMER w pytaniach z inwersją w présent
fume-je
fumes-tu
fume-t-il
fume-t-elle
fume-t-on
fumons-nous
fumez-vous
fument-ils
fument-elles

Inne informacje n/t czasownika FUMER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr