Przykład trudności języka polskiego względem języka francuskiego.

Tłumaczenie liczebnika dwa na francuski